Radiografía de tórax perfil: Derrame pleural moderado con atelectasia.